Japāniete

Es redzēju džungļu jūklī meiteni.


Tai galvā pērtiķastes kronis,

Acīs pikta, tumši zaļa degsme.


Tās izcelsme no Okinavas salas,

Un tērpusies tā eleganti, tāpat kā koki lapu lapās.


Bet varbūt esmu apgarots un mani uzrunā kāds svētais/svētā- tik nedaudz nikns un japāniskiem vaibstiem?!


Šo vietu vajadzētu kanonizēt! Tik’, vai tā Vatikāna svētā vai varbūt Džagvas indiāņu visu augstā…?

Es varētu to nosaukt par svēto Māti, Māru, Mariju vai sazin’ kādu pravieti ….


Bet kam to vajag?


Paklau! Tu, kas skaties…. Tu manu pikto Japānieti redzi?




* Amazones džungļos

One Response to “Japāniete”