Meitene baro baložus

Virpuļo, virpuļo, virpuļo baložu virpulis.

Piegriež ar spārniem, iegriež ar vēzieniem lēniem.


Virpuļo, virpuļo pelēkā jūra.

Kukurūza, kukurūza!! Tā ir mūsu mūza!


Virpuļo gaisā baložu gūzma.

Meitene jauna tos vanda un tramda.


Nav mums ne blatu, ne kaktu.

Mēs esam te pirmie,

Ar tukšu akciju katlu!

* Bogota, centrālais laukums.

One Response to “Meitene baro baložus”