Velns karnevālā

 

Pavelk vienu, pavelk otru, pavelk godkārības diegu, iekur egoisma liesmu.


Iedod masku tukšām acīm, vienaldzības stīviem vaibstiem, ķemīgiem un nepatiesiem smaidiem.


Diriģents un āksts, becibuls un pāvs.

Iegriež karnevāla ratu nelabais ar vilinošu taktu.


Te mēs pikti, aizvainoti, nikni. Te mēs augstprātīgi, kategoriski un dikti strikti.

Tad mēs atriebīgās dejās ejam, karnevāla dziesmu dziedam.


Ieslīgstam mēs galējībās, izlaidīgās simfonijās.

Slīkstam slinkās nevarībās, esam apdraudēti citu augšupejās


Smejamies bez smiekliem, raudam tik pēc skata glauna. Vandāmies no klauniem, bendēm, biktstēviem un palaistuvēm melēm.


Šodien Velnam karnevāls ir mūsu ielās!

Atdoties un ļauties zemapziņas trakām dejām?


 

 

*Medelinn, pilsētas karnevāls.

One Response to “Velns karnevālā”